Možda niste znali da se u starom se Rimu prvi dan proljeća slavio kao početak jedne nove godine. No još prije Rimljana, Kelti su slavili prvi dan proljeća kao uskrsnuće Sunca. Proljeće je za mnoge imalo značenje buđenja, stvaranja i rađanja nečeg novog. I naša je radionica "Proljeće" konstruirana na jedinstven način, da vas probudi, da potakne stvaranje i rađanje nečeg novog.
 
Budite kreativni, budite Vilibald!
white_arrow.png

Zahvaljujemo

white_info.png

Prijatelji weba

...SAVRŠENO MJESTO ZA VAŠU REKLAMU…


Cargo Logistic Grupa...korisni linkovi...
white_arrow.png

Zahvaljujemo